Rayhan Bozabalı'dan Sağlık Çalışanlarına Hukuksal Danışmanlık Desteği

Dr. Rayhan Bozabalı tarafından kurulan DRB Tıp ve Sağlık Hukuku Danışmanlık Hizmetleri, sağlık çalışanlarının hukuksal problemlerinin çözüm ortağı ve sağlık çalışanlarının bu konudaki en büyük destekçisi olma konusunda önemli adımlar atacak. 

Sağlık çalışanlarının hukuksal problemlerinin çözüm ortağı olma hedefiyle, Dr. Rayhan Bozabalı tarafından kurulan DRB Tıp ve Sağlık Hukuku Danışmanlık Hizmetleri, meslek çalışanlarına hukuk alanında ışık tutacak.

Son 10 yılda Türkiye’de uygulanan “Sağlıkta Dönüşüm” politikalarının, Tıp ve Sağlık Hukuku alanında köklü değişikliklere yol açmasıyla birlikte, bu değişikliklerin Sağlık Hizmeti sunucularına, başta hekimler olmak üzere; özellikle sağlık çalışanlarına birçok sorumluluklar ve beraberinde riskler getirmesinden hareketle yola çıkan Dr. Rayhan Bozabalı; doktorluk mesleğine hukukçu kimliğini ekleyerek, DRB Tıp ve Sağlık Hukuku Danışmanlık Hizmetleri projesini yaşama geçirdi.

İzmir Hilton Oteli’nde düzenlenen tanıtım ve fikir paylaşımı toplantısında sektör çalışanları ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Dr. Rayhan Bozabalı; doktorluk mesleğini icra ederken radikal bir kararla hukuk eğitimi alarak hukukçu olma sürecini katılımcılarla paylaştı.

1967 yılında İzmir’de doğan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1992 yılında mezun olan Dr. Rayhan Bozabalı, 1990-1998 yılları arasında serbest ticaret ve özel sektör yöneticiliği yaptıktan sonra 1998 yılında girdiği Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nde ihtisas yapma hakkı kazandı.

2003 yılında ihtisasını tamamlayarak 2009 yılına kadar İzmir Balçova 3 Nolu Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezi’nde uzman hekim olarak çalışan Bozabalı; 2007-2009 yılları arasında bu kurumda başhekimlik görevinde bulundu. 2009 yılında memuriyet görevinden ayrılarak İzmir Özel Kent Hastanesi’nde çalışmaya başlayan Bozabalı; halen bu hastanede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapıyor.

Hekimlik mesleğine geri döndüğü 1998 yılından sonraki 10 yılda sağlık alanında yaşanan baş döndürücü “dönüşümün” mesleğine ve meslektaşlarına yönelttiği sayısız tehdit ve haksızlığı bizzat yaşayarak bu haksızlıklara karşı bireysel yollardan mücadele etmeye çalışan Dr. Rayhan Bozabal, yeterli hukuksal bilgi olmadan bu yolla yapabileceklerinin sınırlı kaldığını görerek, 2008 yılında hukuk eğitimi yapmaya karar verdiğini belirtiyor.

Haziran 2013’te hukuk fakültesinden mezun olmaya hazırlanan ve aynı zamanda İzmir Üniversitesi’nde Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programı’na devam eden Bozabalı, Halen Bozabalı A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

Dr. Bozabalı, DRB Proje Koordinatörü olarak; başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına, kamu ve özel sektör tüzel kişiliği altında faaliyet gösteren kurumsal sağlık hizmeti sunucularına, Tıp ve Sağlık Hukuku alanında; danışmanlık, bilimsel görüş, eğitim, bilirkişilik, uzlaştırıcılık ve sigortacılık hizmetleri sunmayı amaçlıyor.

DRB, bilimsel toplantılar düzenleyecek,
akademik yayınlar hazırlayacak…
İzmir merkezli bir organizasyon olan DRB, sağlık bilimleri ve hukuk alanında isim yapmış bir çok akademisyenle birlikte çalışarak düzenli eğitim toplantıları, sertifika programları, kurslar, ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlemeyi ve akademik yayınlar üretmeyi hedefliyor. DRB; öncelikle İzmir’de, orta ve uzun vadede Ege Bölgesi ve tüm Türkiye’de, üyelik sistemiyle örgütlenerek bireysel veya tüzel kişilik altında çalışan her kademedeki sağlık hizmeti sunucularıyla Tıp ve Sağlık Hukukuna ilgi duyan hukukçuları kapsayan geniş bir kesime ulaşmayı amaçlıyor.

Uzlaştırıcı rol oynayacak; yargı öncesi ve yargı yoluyla sorunları çözecek… Son 10 yılda ülkemizde uygulanan “Sağlıkta Dönüşüm” politikalarının Tıp ve Sağlık Hukuku alanında köklü değişikliklere yol açtığına dikkat çeken Dr. Rayhan Bozabalı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu değişiklikler Sağlık Hizmeti Sunucularına başta hekimler olmak üzere özellikle sağlık çalışanlarına birçok sorumluluklar ve beraberinde riskler getirmiştir. Bu köklü değişikliklerin son halkası olarak 663 sayılı KHK ve bu KHK’nin uygulanmasına ışık tutan yönetmelikler sağlıkta dönüşümün fotoğrafını iyice netleştirmiştir. Devlet, sağlık hizmeti sunumunda aktif rol almaktan çekilmekte ve bu hizmetlerin sunumuyla ortaya çıkacak sorumluluklardan ve risklerden kurtulmakta kararlıdır. Sözkonusu risklerden doğan maddi ve manevi tazminat talepleri artık; hekimler, diğer sağlık çalışanları, sigorta şirketleri ve zarar iddiasında bulunan tarafların aralarında uzlaştırıcılık yöntemiyle yargı öncesi yollardan veya yargı yoluyla çözüme kavuşturulacaktır. Sürecin sonunda ortaya çıkan tablo şudur; Başta hekimler olmak üzere; gerçek kişiler ve tüzel kişiliğe sahip sağlık hizmeti sunucuları bir yanda, herhangi bir yolla kamudan veya özelden sağlık hizmeti alması muhtemel olan 75 milyonluk nüfus bir yandadır. Gelinen noktada meslek örgütleri, üniversiteler ve bazı dernekler iyi niyetle sağlık çalışanlarını yeni dönemin getirdiği riskler ve sorumluluklar yönünden aydınlatmaya çaba göstermekte ise de bu çabaların farklı bir yaklaşım ve yeni bir bakış açısı ile desteklenmesi gerekmektedir.DRB; tüm sağlık çalışanlarına ve sağlık hizmeti sunucularına Tıp ve Sağlık Hukuku alanında karşılaşacakları sorunların saptanmasında, olası sorunların önlenmesinde ve ortaya çıkan sorunların çözüme kavuşturulmasında; eğitim, danışmanlık ve sigortacılık hizmeti vermek üzere kurulmuş özel bir girişimdir”
 

  • PAYLAŞ:

BENZER HABERLER

ETİKETLER Rayhan Bozabalı, dr Rayhan Bozabalı, doktor Rayhan Bozabalı, DRB, Sağlık bilimleri ve hukuk DRB