Kurumsal Yönetim Seminerlerine EGİAD Ev Sahipliği Yaptı

14 ilde düzenlenecek olan Kurumsal Yönetim Seminerlerinin ilki, EGİAD ev sahipliğinde, İzmir’de gerçekleşti…2003 yılından bugüne, Anadolu’nun 28 ilinde, 1.640 ana hissedar ve profesyonel yönetici ile eğitim programları ve seminerler düzenleyen Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), 2013-2014 döneminde, projeye 14 Anadolu ilini kapsayan bir program ile devam ediyor. Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, Borsa İstanbul, TÜRKONFED, International Finance Corporation (IFC) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. destek verdiği proje kapsamında gerçekleşecek ilk seminer, İzmir’de EGİAD ev sahipliğinde start aldı.

Kurumsal Yönetim Seminerleri Projesi 27 Mayıs 2013 tarihinde, İzmir’de düzenlenen seminerlerle başladı. Üniversiteler, medya ve özel sektör temsilcileri ile farklı programlarda gerçekleşen buluşmaların ilki EGİAD ev sahipliğinde, “Şirket Değeri Oluşturmada Kurumsal Yönetimin Rolü” başlıklı panelle dernek merkezinde gerçekleşti. Programın sabahki bölümünde İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde “Aile Şirketleri ve Sermaye Piyasasında Kurumsal Yönetim” konu başlığıyla öğrencilerle biraraya gelinirken, ikinci kısımda da ekonomi muhabirleriyle öğle yemeğinde medya buluşması gerçekleşti. Programın iş dünyası ile buluşması ise EGİAD dernek merkezinde gerçekleşti.

Kurumsal Yönetim Seminerleri Projesi’nin özel sektör buluşmaları Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD)’nin ev sahipliğinde düzenlendi. Açılış konuşmasını yapan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen, 2003 yılında kurulan TKYD’nin geride kalan yıllarda Anadolu’nun 28 ilinde, 1.640 ana hissedar ve profesyonel yöneticinin katılımlarıyla Kurumsal Yönetim Seminerleri projesini düzenlendiğini, bu dönemin ilk seminerini EGİAD işbirliği ile İzmir’de düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Mehmet Göçmen konuşmasında; “Kurumsal yönetim günümüzde rekabeti belirleyen temel unsurlardan biri olmuştur.

Adil olmak, şeffaflık, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri başta tüketici güveni olmak üzere, yatırımcıların, düzenleyicilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve genelde toplumun tüm kesiminin beklentileri arasında ön sıralara gelmiştir. Halka açık şirketler için geçerli kural ve prensipler olarak doğan ve yakın tarihe kadar varlığını bu tanımla sürdüren kurumsal yönetim anlayışı, yeni bir yönetim kültürünün etkin aracı olarak karşımıza çıkıyor. Sorumlu, şeffaf, adil, hesap verebilir yönetimler 21. yüzyılda hepimizin ortak beklentisini oluşturuyor” şeklindeki ifadeleri ile kurumsal yönetim kavramının önemine değindi. Kurumsal yönetimin aile şirketleri açısından da son derece önemli olduğunu belirten Göçmen; “Türkiye ekonomisini geliştirmek ve bu gelişimi sürdürülebilir kılmak istiyorsak; ülkemiz şirketlerinin %95’ini oluşturan aile şirketlerimizin temellerini güçlendirmek ve uluslararası standartlarda bir yönetim ve kontrol yapısına sahip olmalarını sağlamak zorundayız. Ancak, milli gelirin %75’ini oluşturan, ekonomiye önemli katkıları olan aile şirketlerimizin gelecek kuşaklara devrolma oranlarının oldukça düşük olması; hedefler ile araçların uyumlu olmadıklarını bizlere göstermektedir. Aile şirketlerimizin sürdürülebilir bir başarı ile ticari ömürlerini uzatmaları kurumsal yönetim ilkelerini içselleştirdikleri oranda mümkün olacaktır” dedi.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya ise, yaptığı konuşmada; kurumsal yönetim kavramının günümüzde iş yaşamının en önemli gündem konularından biri olduğuna dikkat çekti. Seda Kaya konuşmasına; “Bu nedenle, EGİAD olarak yıllar önce tüzüğümüze eklediğimiz iş ahlakı ilkelerine büyük önem veriyoruz. Toplumsal duyarlılığı yüksek bir STK olarak saydamlık, dürüstlük ve iş ahlakı ilkelerine uygun davranmayı tüm eylemlerimizde ön planda tutmaya çalışıyoruz. EGİAD Ocak ayında Birleşmiş Milletler Küresel Yönetim İlkelerini benimseyerek Global Compact olarak adlandırılan dünya çapındaki Kurumsal Yönetim Ağı’na katılmıştır.

EGİAD, Türkiye’den bu organizasyona üye olan saygın şirket ve kurumların dışında Ege Bölgesi ve İzmir’den üyeliğe kabul edilen ilk ve tek sivil toplum örgütüdür. Amacımız bu ilkelerin üyelerimiz tarafından bilinmesini, uygulanmasını ve yaygınlaşmasını sağlamaktır. EGİAD üyelerinin sorumluluk üstlendikleri binlerce işletmeyi kapsayan EGİAD Şirketler Ailesi’nde de kurumsal ve küresel yönetimin temel ilkelerini yaymayı ve gönüllü uygulama performansını izlemeyi planlıyoruz” açıklamalarında bulundu. Kurumsal Yönetim anlayışının yerleşmesi için son yıllarda ülkemizde devlet tarafından oldukça önemli yasal düzenlemeler yapıldığına da dikkat çeken EGİD Başkanı Seda Kaya, ciddi bir altyapının oluştuğuna vurgu yaparak, “Yapılan araştırmalar şirketlerin kurumsal yönetimi artık bir fantezi bir lüks olarak görmek yerine bir ihtiyaç olduğunun ayırdına vardıklarını gösteriyor. İster aile şirketi olsun isterse çok sayıda küçük hisse sahiplerinin sermayeyi yönettikleri dev şirketler olsun kurumsal yönetim geleceği garanti altına almada çıkış yollarından biri olarak görülüyor.

Yayınlanan bir araştırma, ABD deki en büyük 500 şirketin %80 inden fazlasında sermayesi % 10’u aşan bir ortağın bulunmadığını söylüyor. Bu şirketlerin paydaş ilişkileri yönetimi konusunda ilkeleri, etik kodları veya stratejiyi etkileyecek kadar baskın bir hissedarın bulunmaması kurumsal yönetimi bir kez daha öne çıkarıyor. Bizde ise halka açık olsun ya da olmasın çoğunlukla ailelerin kontrolünde olan şirket yapıları nedeniyle ister istemez “burada patron benim” davranışı şirketin tüm politikaları gibi kurumsallaşma ve kurumsal yönetim politikasını da büyük hissedarın rekabete, yönetime ve pazara nasıl yaklaştığı belirliyor” dedi.

Açılış konuşmaları sonrasında Dr. Artunç Kocabalkan moderatörlüğünde başlayan panele, iş dünyası büyük ilgi gösterirken, panel sonrasında TKYD tarafından hazırlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri Işığında Aile Şirketleri Kurumsal Yönetim Rehberi” ve IFC işbirliğinde Türkçeye çevirisi yapılan “Aile Şirketleri Yönetim Rehberi” hediye edildi.

Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerinin ülkemizde iş kültürü olarak benimsenmesi ve en iyi uygulamalarının tanıtılması amacıyla yürütülecek projenin gelecek durağı Kayseri. 12 Haziran 2013 tarihinde düzenlenecek Kayseri seminerlerinin ardından; 24 Eylül 2013 Bursa, 9 Ekim 2013 Konya, 14 Kasım 2013 Gaziantep ve 3 Aralık 2013 Ankara seminerleri gerçekleşecek.
 

  • PAYLAŞ:

BENZER HABERLER

ETİKETLER egiad, egiad kurumsal yönetim seminerleri, kurumsal yönetim, ege genç iş adamları derneği