İzmir'in Geleceği İçin Herkes Taşın Altına Elini Koymalıdır

Ekonomist Adnan Öztekin, İzmir'in başta turizm olmak üzere tüm olanaklarıyla daha yaşanabilir ve gelişmiş bir il olabilmesi için herkesin ortak akıl doğrultusunda taşın altına elini koyması gerektiğini dile getirdi.Öztekin, '2013 yılının İzmir turizmin altın yılı olması için başta nitelikli personel yetiştirilmesine, çalıştırılmasına ve doğrudan yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi için, kayıt dışı ekonomi ile büyük bir özveriyle mücadele edilmesi gerekir' dedi.

İzmir Avrupa'nın Göz bebeği Ama...
Ekonomist Öztekin, İzmir ilinin turizm potansiyelinin Avrupa sıralamasında önemli bir noktada yer aldığını ve İzmir'in Avrupalı turistlerin gözdesi olduğunu ifade ederek bu potansiyelin doğru değerlendirilmesi ve turizm esnafının yaşadığı sıkıntılarının en kısa zamanda çözülmesi gerektiğine dikkat çekti. Bölge turizmininin gelişmesinde en büyük engelin haksız rekabet ve kayıt dışı istihdam olduğunu ifade eden Öztekin açıklamasını şöyle sürdürdü:

İzmir Türkiye'nin turizm zengini bölgesidir. Ancak kayıt dışılık başta olmak üzere çeşitli sorunlar nedeniyle bunu uluslararası alanda gösteremiyor. Turizmde kalite standartları ve kayıtlı istihdamın istenilen seviyede olmaması nedeniyle İzmir Avrupa'daki diğer birçok rakip turizm bölgesinin gerisinde kalmaktadır. Bu nedenle ivedikle bölgeye dair turizm master planı oluşturulmalı ve tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve STK'lar konuya daha hassas davranıp üzerine düşen tüm yükümlülükleri gerçekleştirmelidir. Bu konuda İzmir ve çevresinde bölge turizminde kayıt dışılığın önlenmesi ile ilgili ciddi bir kamuoyu oluşturulursa bu durum bölge turizminin önünün açılmasına katkı sağlayacaktır' dedi.

Ekonomist Adnan Öztekin, kayıt dışılığı önlenmesi için uygulanması gereken yöntemleri ise şöyle sıraladı:

Vergi indirimleri yapılmalıdır.

Kamu kuruluşları arasında gerekli eş güdümün sağlanarak işbirliğinin artırılmalıdır.

Kamu kuruluşları ile sosyal taraflar arasında işbirliği yapılmalıdır.

Merkezi yönetim, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının tam bir işbirliği içinde çalışmalarının sağlanmalıdır.

Meslek örgütlerinin kendi üyelerini denetlemelidir.

Kayıt dışı istihdam yaptığı tespit edilen işverenlerin ağır yaptırımlar uygulanmalıdır.

Davranış ve tutum değişikliğine yol açabilecek etkin ve verimli bir denetim sisteminin geliştirilmelidir

Kayıtlı iş gücü piyasasına girişlerin teşvik edilmelidir.

Kayıt dışı istihdamın olumsuzlukları kamuoyuna anlatılmalıdır.

İşverenlerle sosyal diyaloglar geliştirilerek kayıtlı istihdama yönelmeleri için ikna edilmelidir.

Kayıt dışı istihdamın çalışana kaybettirdikleri konusunda çalışanlara bilinçlendirme faaliyetleri yapılmalıdır 

  • PAYLAŞ:

BENZER HABERLER

ETİKETLER adnan öztekin, adnan öztekin ekonomist, adnan öztekin izmir, ekonomist adnan öztekin izmir