Fuar ve Kongre Bir Arada

İzmir, uluslararası bir kongre ve önemli bir fuara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından organize edilen Kent Expo – 3. Şehircilik ve Kent İhtiyaçları Fuarı ile İZSU Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek olan 3. Uluslararası Sürdürülebilir Su Yönetimi Kongresi, 8 – 11 Ekim 2015 tarihleri arasında fuarizmir’de gerçekleşecek.

Eş zamanlı düzenlenecek olan fuar ve kongre ile sektörün önde gelen yerli ve yabancı firmaların yerel yönetim temsilcileri ile buluşacakları uluslararası bir platform olması hedefleniyor.

Fuara tüm sektör paydaşlarını davet eden İZFAŞ, sektörün hedeflerine uygun olarak yurtiçi ve yurtdışı hedef pazarlarda tanıtım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tema: Su ve Atık Yönetimi

Kent Expo’nun Gündeminde 'Su ve Atık Yönetimi' Olacak
Kent Expo Fuarı’nın ana teması bu yıl "Su ve Atık Yönetimi" olacak. Su ve Atık Yönetimi konusu Kent Expo – 3. Şehircilik ve Kent İhtiyaçları Fuarı’nda gündeme gelecek. Tema kapsamında doğal kaynakların hızla tükenmekte olduğu günümüzde azalan su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımına, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden su ve atık yönetiminin sağlanmasına dikkat çekilecek. Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynakları ve yönetimi perspektifi ile yerel yönetimlere çözümler Kent Expo fuarında sunulacak.
Türkiye’nin en büyük ve en modern fuar alanı fuarizmir’in C holünde organize edilecek Kent Expo fuarı bir yandan yerel yönetimlerin gereksinim duydukları en yeni teknolojilere ulaşmalarına katkı koyarken bir yandan da katılımcı firmalara kendilerini başta belediyeler olmak üzere tüm ilgililere tanıtma olanağı sunacak.
Öte yandan su yönetiminin küresel, bölgesel ve bireysel boyutlarının ele alınacağı kongrede; su kaynakları, su tasarrufu, sel sularının kontrolü/yönetimi, geri kullanım, su stratejileri, sürdürülebilir altyapı ve kamu hizmetleri, enerji verimliliği konularına yer verilecek. Uluslararası konukların ağırlanacağı fuar ve kongre ile dünyadaki gelişmeler aktarılacak.

 

 

Sadece profesyonel ziyaretçiye açık olan fuarda; Belediyeler, Belediye Birlikleri, Belediye ve Ulaşım Araçları, Kent Mobilyaları, Park ve Bahçe Düzenlenmesi Ekipmanları, Belediye Demirbaş ve Tüketim Malzemeleri, Güvenlik, Yangın, İş Sağlığı ve Güvenlik Sistemleri, Su ve Su Arıtma, Atık Su Arıtma, Su Dağıtımı ve Kanalizasyon, Sel Önleme ve Su Havzaları Koruma ve Kontrolü, Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm, Güneş Enerjisi ve Yeşil Enerji başta olmak üzere yerel yönetimlerin gereksinim duydukları ürün ve hizmetler sergilenecek.

3 gün sürecek kongrenin konu başlıkları ise şöyle:
1- Su Yönetiminin Küresel Boyutu
1.1. Su Kaynakları
• Havza Yönetimi: Çevre ve Sürdürülebilirlik Dengesi
• Yeraltı Suları: Halk Sağlığı ve Tarımsal Kullanım Açısından Kalite Sınıflandırması, Yapay Geri Besleme, Yeraltı Sularının Yönetimi
• İçme Suyunun İleri Arıtımı
• Yağmur Sularının Geri Kullanımı
• Desalinasyon: Prensipler ve Yaklaşımlar1.2. Su Tasarrufu
• Su Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ve Su Ayak İzi
• Su Kayıplarının Önlenmesi/Azaltılması
• Sürdürülebilir Su Ekonomisi
• Su Politikaları ve Su Tarifeleri
• Su Kıtlığı ve Kuraklık
• Hassas Alanlarda Atık Su Arıtımı
• Tarımsal/Kırsal Alanlara Su Sağlama
• Akıllı Şehirler: Akıllı Su ve Atık Su Uygulamaları
• Su Kalitesi Ölçümü ve İzlenmesi
• Nanoteknoloji: Su, Arıtım Proseslerinin Sürdürülebilirliğinde Bir Araç mı?
• İklim Değişikliğine Adaptasyon

1.3. Sel Sularının Kontrolü/Yönetimi
• Risk Yönetimi
• Noktasal Kaynaklı Olmayan Kirlenme

 

 

 

1.4. Geri Kullanım
• Arıtılmış Suların Endüstri ve Tarımda Geri Kullanımı

1.5. Su Stratejileri
• Gıda ve İçecek Endüstrilerinde Sürdürülebilir Su Teknolojileri
• Bilim ile İşbirliği
• Suyun Sürdürülebilirliği ve Turizmin Gelişmesi
• Su Yönetiminde İnovasyon
• Eski Medeniyetlerde Suyun Sürdürülebilirliği
• Su Yönetiminin Sosyal Boyutu ve Paydaşların Rolü

1.6. Sürdürülebilir Altyapı ve Kamu Hizmetleri
• Daha Güvenli Su, Daha Çok Sağlık: Sağlığı Korumak ve İyileştirmek İçin Sürdürülebilirlik (Güvenli Su Temini)
• Varlık Yönetimi

1.7. Enerji Verimliliği
• Enerjinin Bütünleşik Kullanımı
• Su ve Atık Su Hizmetlerinde Enerji Yönetimi

2- Su Yönetiminin Bölgesel Boyutu
• Otoriteler Arası İşbirliği
• Tecrübelerin Paylaşılması
• Kazanımlar
• Sürdürülebilirlik: Raporlanması ve Ölçülmesi, Kurumsal Yaklaşım

3- Su Yönetiminin Bireysel Boyutu
• Su Tüketim Alışkanlıkları
• İçme Suyunda Tüketici Memnuniyeti
• Kültür: Sürdürülebilirliğin Tetikleyicisi
• Sürdürülebilirlik Bilincinin Oluşması
• Antropolojik Yaklaşımlar


 

  • PAYLAŞ:

BENZER HABERLER

ETİKETLER izmir fuar, izmir kongre alanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Şehircilik Kent İhtiyaçları Fuarı izmir, izmir Şehircilik Kent İhtiyaçları Fuarı, Kent Mobilyaları izmir, Ulaşım Araçları izmir, Park Bahçe Düzenlenmesi Ekipmanları izmir, Güvenlik izmir, Su Arıtma izmir, Atık Su Arıtma izmir