HEMEN MAGAZİN İZMİR'E ABONE OL!

SAĞLIK -- 13 Aralık 2016

Çocuklar Beyinlerini Yetişkinlerden Fazla Çalıştırıyor

Magazinizmir
0-6 yaş arasını kapsayan erken çocukluk dönemi, çocukların her açıdan en hızlı gelişim gösterdiği dönem. Bu dönemde verilen okul öncesi eğitiminin çocuklar, aileler ve toplumsal açıdan pek çok faydası bulunuyor.

Beyin, hayatın ilk 5 yılında her 1 saniyede 700 yeni nöron bağlantısı kuruyor ve yapısındaki gelişiminin %70’lik kısmını tamamlıyor. Erken çocukluk döneminde kazanılan deneyimler beyin çalışma biçimi için belirleyici bir rol oynuyor. 3 yaşına kadar bir çocuğun beyni bir yetişkinden2,5 kat fazla çalışıyor,6 yaşına kadar ise bir profesörden 2 kat daha hızlı.Kültür2000 Koleji Psikoloğu Özge Çiftçi, çocukların ilköğretime hazırlandığı bu süreçte amacın, çocukların öğrenmeye ilgi duymasını sağlayıp, yeteneklerini görünür hale getirerek kendi fikirlerini geliştirebilen,duygu ve düşüncelerini özgür bir şekilde ifade edebilen, bağımsız hareket etme yetisine sahip, hem kendisinin hem de başkalarının haklarına saygı duyan sağlıklı bireyler yetiştirmek olduğunu ifade ediyor.

Okul öncesi eğitimin zihinsel, fiziksel ve duygusal beceriler kazandırdığını ifade eden Psikolog Özge Çiftçi, okul ortamındaki etkinliklere katılmanın, çeşitli faaliyetlerde yer almanın, kitapları incelemenin erken okuma ve yazma yetilerinin gelişmesine yardımcı olduğunu belirtiyor. Çocukların öz bakım becerilerini kendi kendine yapabilmeleri, karar verme becerilerinin gelişmesi ve problemlerini kendisinin çözmesi sayesinde çocuğun kendine güveni artmasını sağlıyor.

Tüm bunlara ek olarak, anne babadan ayrı zaman geçirmek ve onların yardımı olmadan kendi işleriniyapabilmesi çocuktaki öz güvenive bağımsızlık duygularını artıyor.Ayrıca okul öncesi eğitim ile çocukların toplumsal hayata ilk adımlarını attığını ifade eden Kültür2000 Koleji Psikoloğu Özge Çiftçi buna bağlı olarak da sosyal açıdan; çocukların ilk olarak toplumsal yaşamın gerektirdiği kurallara ve sınırlara uymayı öğrendiklerini karşılıklı iletişim kurma, çatışma çözme davranışı ve problem çözme becerileri geliştirme olanağıbulduklarına dikkat çekiyor.
 

FACEBOOK İLE BAĞLAN