HEMEN MAGAZİN İZMİR'E ABONE OL!

İŞ DÜNYASI -- 1 Haziran 2017

Amazonlar İş Başında

Magazinizmir
"İzmir neden ekonomide geri kaldı" diyerek bunu somut verilerle ortaya koyabilmek için bir çalıştay düzenleyen iş kadınları İzmir'in geri kalmışlık sürecine el attılar.

Müstakil İş Kadınları Derneği/MÜSİKAD tarafından düzenlenen "İzmir İş Dünyasının Sektör Bazında Güncel Sorunları ve Çözüm Yolları Çalıştayı" Balçova Termal Otel Kardelen Salonu’nda geniş bir katılımla gerçekleşti.

İzmir’deki en büyük sorunun kurumlar, kuruluşlar ve STK’lar arasındaki iletişimsizlik olduğunu düşünen MÜSİKAD "İzmir tek yumruk" diyebilmek için makro düzeyde yaptığı çalıştayda çok çeşitli sektörlerin genel müdürlerini ve kurum temsilcilerini bir araya getirdi.

Çalıştaya katılan Başbakanlık Müşaviri Sn.Sadettin Kılıç da konuşmasında düzenlenen organizasyonun çok başarılı bir çalışma olduğunu, çalıştayın sonuç bildirgesini beklediklerini ve üstlerine düşen ne varsa yapılacağını söyledi.

Çalıştayı yakından takip eden İzmir Milletvekili Sn.Hüseyin Kocabıyık da konuşmasında çıkacak olan çalıştay sonuç bildirgesinin takipçisi olduğunu ve çözümler için elinden geleni yapacağını ve bu çalışmaya tam destek verdiğini belirtti.


Çalıştayda belirlenen sorun ve önerileri yakından takip etmek isteyen Daimler Holding üst düzey yöneticisi Sn.Nejdet Niflioğlu ve Avrupa-Türk Ekonomi Platformu temsilcisi Sn.Battal Varol da çalıştayın başından sonuna kadar çalışmaları takip edip yurtdışı entegrasyonları için önerilerde bulundular.

Ege Üniversitesinden Prof. Dr Yusuf Kurucu, Prof. Dr. Murat Boyacı ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Alper Baba'nın moderatörlüğünü üstlendiği İzmir İş Dünyasını bir araya getiren çalıştay süresince sektör masalarında yapılan çalışmalarda sektörlerin sorunları ve çözüm yollarına yönelik somut sonuçlar elde edildi.

MÜSİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Nuray Akankan çalıştay sonunda yaptığı konuşmasında çalışmalarının daha bitmediğini, en kısa zamanda hazırlanacak olan çalıştay bildirgesinin Cumhurbaşkanı Sn.Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Sn.Binali Yıldırım, ilgili bakanlıklar ve tüm milletvekillerine, ilgili kurum ve kuruluşların yönetimlerine verileceğini, daha sonraki aşamada çalıştayda elde edilen bilgiler ve öneriler bir kitap haline dönüştürüleceğini venen son aşamada ise bir platform kurularak İzmir’e yönelik kamu ve özel sektör yatırımlarının ve İzmir ekonomik gelişim sürecinin bu platform aracılığıyla takip edileceğini, Amazonların iş çözümlenene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğini söyledi.

MÜSİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Nuray Akankan Konuşmasına Şöyle Devam Etti :

Öncelikle sektörel bazda karşılaştığımız sorunları çözmek, girişimci kadın yetiştirmek, iş hayatına yeni atılacak olan kadınların önünü açmak amacıyla 3 sene önce arkadaşlarımla bu derneği kurduk.

Neden böyle bir dernek dediğimizde ise yaptığımız tespitler ve amaçların belirlenmesinde görüyoruzki 21. yüzyıl ekonomik, siyasi ve sosyal yönleriyle geride bıraktığımız yüzyıldan çok daha farklı kavram ve oluşumları da beraberinde getirmiştir. Bu kavramlar demokrasi,insan hakları, küreselleşme ve yerelleşme ve sivil toplum örgütlerinin yönetimlerde yer alma kavramlarıdır. Bu kavramların her biri hiç kuşkusuz bu yüzyılın değerlerini temsil eden ve kamuoyu tarafından yoğun biçimde talep edilecek kavramlar olacaktır. Dolayısıyla 21.yüzyılın bu kavramlarına karşı duyarsız kalan kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum örgütleri hem çağın gerisinde kalacaklar hem de başarısızlığa mahkum olacaklardır.

21. yüzyılın hedefi bilgi çağını ve bilgi ekonomisinin gereklerini yakalamak, bilim ve teknolojide yeni atılımları gerçekleştirerek eğitim, bilgi, teknoloji ve inovasyon toplumunu yaratmaktır.

İşte bütün bu zor hedeflere ulaşacak yeni stratejileri belirlemek günümüzde sadece özel sektörün, kamu sektörünün ve bunların siyasi ve idari nihai karar vericilerinin görevi değil ortak payda olan sivil toplum örgütlerinin görevidir. Günümüz dünyasında gelişmeler STK’ların iki önemli eksen üzerinde politikalar üretmesini ve çalışmalar yapmasını zorunlu kılmıştır.

Birincisi: giderek birbirini etkileyen ve bağımlı hale gelen uluslararası ilişkiler içerisinde kendi politikalarını üretmek ve yerini belirlemek.

İkincisi: ülkelerin bireysel ve toplumsal kalkınması ve beşeri gelişmeleri için ülke politikalarını üretmek ve üyelerin menfaatlerinin optimum noktasında kesişmelerini sağlamak. Artık günümüzde temel amaç "sivil toplum örgütlerinin bilgiye araştırmaya ve projeye dayalı faaliyet göstermesidir."
 

FACEBOOK İLE BAĞLAN