HEMEN MAGAZİN İZMİR'E ABONE OL!

MAGAZİN -- 6 Eylül 2016

İzmir SEV'de; Yaşa, Öğren, SEV!

Magazinizmir
Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları’nın güçlü eğitim kadrosu farklı alanlarda planlanan hizmet içi eğitim ve atölye çalışmaları ile 2016-2017 eğitim-öğretim yılına başladılar.

Uluslararası Okullar Birliği (CIS) akreditasyonuna sahip olan Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları bu yıl akreditasyonunun onuncu yılını tamamlamaktadır ve ikinci on yıllık süreç için iç çalışmalarının hazırlıklarına da başlamışlardır. Tüm yıl boyunca devam edecek olan bu akademik çalışmalar ile ulusal ve uluslararası platformdaki köklü kurum yapısını, akademik güçlülüğünü daha da pekiştirmeyi hedeflemektedir.

Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları, eğitim alanındaki güncel yaklaşımları ve yenilikleri her zaman yakından takip ederek hizmetiçi eğitim programlarını okul mesleki gelişim programına sürekli entegre etmektedir. 2016-2017 eğitim öğretim yılına 22 Ağustos’ta başlayan ve alanlarında uzman isimler tarafından verilen hizmetiçi eğitimlerine katılan SEV öğretmenleri yıl boyunca belirli aralıklarla bu eğitmenlerden süpervizyon alacaklardır.

Açık Uçlu Sorular Üretme Atölye Çalışması

Yaratıcılık, eleştirel düşünme, sorgulama gibi temel düşünme becerileri üzerine çalışan Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları, bu tür becerilerin kazandırılmasında açık uçlu soruların önemini her zaman vurgulamaktadır. 21. Yüzyılın temel becerileri olan bu becerileri öğrencilerine kazandırmak yönünde çalışmalarını programlayan kurumun öğretmenleri açık uçlu soru üretme konusunda bu alanda uzman isimler ile atölyelerde çalışma imkanı bulmuşlardır.

İzmir SEV’in güçlü eğitim kadrosu, Yaratıcı Yazma Atölyeleri, İletişim, Sorgulamaya Dayalı Eğitim, Farklılaştırılmış Eğitim ve Teknolojinin Eğitime Entegrasyonu gibi konularda da bir çok atölyede çalışma imkanı bulmuşlardır. Alanında uzman kişilerin verdiği bu atölye çalışmaları ile öğretim yöntem, teknik ve stratejiler yönünden kendilerini güncellemişler ve okul sistemini güçlendirecek yeni bilgiler edinmişlerdir.

İzmir SEV’de bu yıl, Uluslararası standartlarda olduğunu belgeleyen Uluslararası Okullar Birliği (CIS) akreditasyonu için okul sistemindeki tüm alanları kapsayacak komiteler kurulmuş, okul sistemini ve akademik programını her alanda güncel eğitim anlayış ve modellerine uygun, uluslararası standartlar seviyesinde güçlendirmek üzere çalışmaktadırlar.

Sosyal Duygusal Beceri Eğitimi Programı

Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları’nda öğrencilerin hem akademik yönden, hem de sosyal duygusal yönden gelişimlerine verilen önem doğrultusunda; öğrencilerin bireysel olarak ihtiyaçlarını karşılamak onlara küçük yaştan itibaren kendi öz yönetimlerini yapabilecek becerileri öğretmek amacıyla, İkinci Adım eğitim programını mevcut programına eklenmiştir. Empati kurma, dürtü kontrolü, problem çözme ve öfke yönetimi gibi temel becerilerin gelişmesine yardımcı olacak bu program anaokulundan 5.sınıfa kadar İzmir SEV’de uygulanmaktadır. Bu program ile pozitif bir sınıf ve okul iklimi yaratmayı ve öğrenme ortamını da olumlu etkileyerek öğrencilerin akademik başarılarını arttırmak hedeflenmiştir.

İzmir SEV eğitim programı içerisine dahil edilen İkinci Adım Programı, aynı zamanda, birçok araştırmaya konu olmuş ve ödüle layık görülmüştür. Uygulama sonrasında; okul iklimini olumluya çevirdiği, öğrenciler arasında kabul ve hoşgörünün artıp, çatışmaların indirgendiği, akademik başarının arttığı gözlenmiştir.
 

FACEBOOK İLE BAĞLAN