HEMEN MAGAZİN İZMİR'E ABONE OL!

İŞ DÜNYASI -- 26 Eylül 2016

Yenilenebilir Enerji Türkiye İçin Stratejik Önem Taşıyor

Magazinizmir
İzmir Barosu'nun düzenlediği Enerji Hukuku Semineri'nde konuşan İzmirli Avukat ve Çevreci Enerji Derneği Hukuk Kurulu Koordinatörü de olan Arsin Demir, yenilenebilir enerjinin, Türkiye için stratejik önem taşıdığını söyledi.

İzmir'in ve Ege Bölge’sinin coğrafi konumu nedeniyle, rüzgar, güneş ve jeotermal enerji kaynakları açısından önemli bir potansiyel taşıdığını belirten Demir, yenilenebilir enerjiyle birlikte katma değer yaratarak, ülke ekonomisinin enerjideki dışa bağımlılığını azaltmanın mümkün olduğuna dikkat çekti.

Enerji Sektöründe Yenilikler Yapılmalı

Uluslararası katılımla hazırlanan Paris Sözleşmesi'nin günümüzün en önemli sorunlarından biri olan iklim değişikliği konusunda yeni bir kapı araladığını kaydeden Avukat Arsin Demir şöye devam etti: "Enerji sektörü Türkiye’de, toplam emisyonlardaki %67,8’lik payıyla, en fazla sera gazı salımı üreten sektördür. Paris Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilmesi beklenen hedef senaryoya ulaşabilmenin anahtarı, enerji sektöründe ve üretiminde köklü yenilikler yapılmasına bağlıdır.

Bugün yürürlükte olan ve 2014 - 2018 dönemini kapsayan 10'uncu Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın amaçları arasında enerji sektöründe, enerjinin verimli kullanılması, enerjinin çevreye etkilerini asgariye indirecek enerji sistemleri geliştirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi bulunmaktadır" dedi.

Gelecek, Yenilenebilir Enerjiden Geçiyor

Paris Sözleşmesi'nin 2020 yılında yürürlüğe girmesinin beklendiği bilgisini veren Avukat Arsin Demir, bu tarihe kadar hem Türkiye’nin hem de diğer devletlerin atması gereken çok önemli ve acil adımlar olduğunu dile getirdi. 

FACEBOOK İLE BAĞLAN