İŞ DÜNYASI -- 20 Haziran 2016

Özel Güvenlik Sektöründe Yeni Yasa Mutluluğu

Magazinizmir
memnun Özel Güvenlik Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Gökhan Arıkan, yeni hazırlanan kanun tasarısının sektörlerini daha da disipline edeceğine dikkat çekerek, ufak değişiklik taleplerine karşın yasa tasarısından memnun olduklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı’nın çalışmalarını sürdürdüğü "Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı Taslağı" tartışmaları devam ederken yasa tasarısıyla ilgili kurum ve kuruluşlar görüş ve önerilerini açıklıyor. Yeni Yasa ile vatandaşın özel güvenlikçilere yönelik bakış açısında olumlu değişikler olacağını dile getiren Arıkan, “İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü özel güvenlik yasa tasarısındaki düzenlemeler sektör açısından olumlu. Yetkilerimlzin arttırılması memnun edici. Ancak bazı maddelerde değişiklikler de yapılması gerekiyor” diye konuştu.

İstihdam Artacak

Güvenlik hizmeti veren firmalara ve özel güvenlik görevlisine bakış açısı yeni yasa ile düzeleceği kanısında olduğunu dile getiren Arıkan, “Özel güvenlik görevlisini kapıda bekleyeni karşılayan, bahçe sulayan gelen idarecileri karşılayan ve hatta vale hizmeti veren eleman sıfatına koyuyorlardı. Her ne kadar bizler 5188 yasaya tabi olduğumuzu söylesek dahi esas işimiz güvenlik sahasının kontrolü değil bu hizmetlerinde verilmesini talep eder konuma düşüyor. Bu yasa tasarısı ile birlikte özel güvenlik hizmetleri sektöründeki yaklaşık yüzde 15’lik istihdam açığının da ortadan kalkacağı düşüncesindeyiz" dedi.

Değişiklikler Yapılmalı

Yasada yapılan olumlu değişiklerle güvenlik firmaları ve özel güvenlik görevlilerinin kolluk kuvvetlerinin yani polis ve jandarmanın yardımcı hizmetini tam anlamı ile verebileceklerini ifade eden Arıkan, şöyle konuştu: “Madde 6’da yer alan ‘Mülki idare amirleri alınan özel güvenlik tedbirlerini yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkilidir’ ibaresinin uygulanması durumunda alınacak ek önlemlerin, açıklık getirilebilecek şekilde, inisiyatif bırakılmadan belirtilmesinin uygun olduğu değerlendirilmektedir. 8. maddede yer alan silah taşıma yetkisinde de değişiklik yapılması gerekiyor. Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat, özel güvenlik izni alan kişi, kurum veya kuruluş tarafından temin edilir ibaresindeki hizmetin etkin ve sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için gerekli silah ve teçhizatın Özel Güvenlik Şirketi bünyesinde bulundurulması daha uygun olacaktır. Örnek olarak çift kilitli, alarm sistemli bir silahlık istenilip, kontrol ve kayıt altında açılıp kapatılması sağlanabilir

 "Yöneticilerde 10. maddedeki belirtilen şartlar adı altında özel güvenlik görevlisi olarak en az 5 yıl çalışma şartı aranır" ibaresinin uygulanması durumunda gerek çalışma süresi gerekse makamı gereği yönetici olacak adayların zorluk çekeceği ifade eden Arıkan, sürenin düşürülmesini veya yönetici olabilecek kişilere bakanlıkça ek eğitim verilmesi gerektiğini açıkladı.

Özel Güvenlik Görevlilerinde aranacak şartlara FYDT (Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi) adı altında, başvuran kişilere Bakanlıkça belirtilen bir takım fiziki testler uygulanılabileceği ve kartların yenilenme tarihlerinde bu testlerin tekrar uygulanabileceğini söyleyen Arıkan, yapılan görüş ve önerilerin dikkate alınması halinde çıkacak olan yasanın özel güvenlik sektöründe çalışan herkesi memnun edeceğinin altını çizdi.
 

FACEBOOK İLE BAĞLAN