İŞ DÜNYASI -- 20 Haziran 2016

Defin Belgesi Vermek, Sağlık Çalışanının Görevi Değildir

Magazinizmir
Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Ekrem Özdemir, Defin Belgesi vermenin sağlık çalışanlarının görevi olmadığını söyledi.

Özdemir, "Bu işi yönetmelikler gereği belediyelerin yürütmesi gerekiyor" dedi.
Ülkemizde belediye sınırları içerisinde, defin belgesi düzenlemek, ilgili yönetmelik gereği belediye hekimlerinin sorumluluğunda olmasına karşın hekim yokluğu sebebiyle bazı yerlerde bu görev aile hekimlerine yaptırılmakta olduğunu belirten Özdemir, "Ancak Danıştay, aile hekimlerinin defin ruhsatı verme görevi olmadığına karar verince, bazı illerde bu görev toplum sağlığı merkezindeki hekim dışı çalışanlarına yaptırılmak istenmiştir. Sağlık-Sen olarak, söz konusu yönetmeliğin uygulanmasını, defin belgesi düzenleme işinin belediyelerce yapılması gerektiğini ifade ediyoruz. Toplum sağlığı merkezi çalışanlarının görevi defin ruhsatı düzenlemek değildir ve görev tanımlarında böyle bir iş bulunmamaktadır. Bu arkadaşlarımız kendi asli işlerinde istihdam edilmeli ve işlerine yoğunlaşmalıdır" dedi.

Sağlık Çalışanlarının Kafası Karışık

Ülkemizde ölüm ve definle ilgili işlemlerle ilgili düzenlemenin 19.01.2010 tarihli ve 27467 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca ifa edildiğini anlatan Özdemir, "Sağlık-Sen olarak Halk Sağlığı Kurumu’nun ilgili yöneticileri ile görüşerek, toplum sağlığı merkezindeki sağlık çalışanlarını mağdur edecek bu haksız uygulamadan bir an önce vazgeçilmesini istedik. Kurum yetkilileri, görüşmemiz üzerine konuyla ilgili yeni bir düzenleme yapılarak defin ruhsatı verilmesi konusunun çalışanların görevi olmadığının açıklanacağını ifade ettiler. En kısa sürede bu yanlış uygulamaların sona ermesini, sağlık çalışanlarının kafalarını karıştıracak ve motivasyonlarını düşürecek değişikliklerden kaçınılmasını diliyoruz" diye konuştu.  

FACEBOOK İLE BAĞLAN