Psikolog Barış Emre Günemre
barisemre@magazinizmir.com
YAZARIN YAZILARI
Sevgi her şeyden önce özgün bir nesnenin “neden olduğu” bir duygu değil, insanda, yalnızca belli bir “nesne”nin yaşama geçirdiği kolay kolay ölmeyen bir duygudur. Nefret tutkulu bir yok etme arzusudur.
Öfke insancıl, gerekli ve sanılanın aksine kötü bir duygu değildir. Öfkelenmemek de bir problemdir. Öfkeyi doğru kullanmak bizim asıl sorunumuz ve yazımızın asıl amacıdır;
Amerika’da yapılan 44 yıllık boylamsal bir araştırmaya göre, Amerika’da kişi başına düşen yıllık gelir miktarı sürekli artsa da algılanan mutluluk (subjective weel-being) değişmemektedir.
Bazı alışkanlıklarımızı, davranış kalıplarımızı değiştirmek her zaman kolay değildir. Hatta bazılarımız için bu gerçekten acı verici ve zor bir süreçtir. Çoğu zaman da başarılı olamayız.
Üzerinde duracağımız bu konuyu aydınlatmak için öncelikle ayrılığın psikolojik bir tanımını yapmamız gerekir. Ayrılık psikolojide ilişki kurulan nesneden kopma anlamına gelmektedir.
Aldatma deyince insanların aklına ilk olarak -stereotipik bir şekilde- “romantik bir ilişkide (evlilik, sevgililik vs.) çiftlerden birinin, diğerinin haberi olmaksızın üçüncü bir kişiyle cinsel ve/veya duygusal bir ilişki kurması anlamına gelmektedir.”
FACEBOOK İLE BAĞLAN