Çocuğun Okul Başarısını Etkileyen Faktörler

Ebeveynler, çocuklarının okulda başarılı ve arkadaşlarından daha önde olmasını ister.Anne babaların bu isteği gerçekleşmediğinde, öğrencinin başarısız olması halinde anne-baba panikler veya çocuğunun yeterince çalışmadığını düşünürler.
Çocuğun, okulda başarısız olmasının çok sayıda nedeni olabilir. Bu nedenler göz önüne alınarak değerlendirme yapılmalıdır. Başarısızlığın altında yatan nedenler genellikle; aile hayatının düzensizliği, plansız ve programsız çalışma, çalışma ortamının uygun olmaması, anne babanın çocuğuyla yeterince ilgilenmemesi veya gereğinden fazla ilgilenerek çocuğun sorumluluklarını ondan alması şeklinde sıralanabilir.

Bütün bunların yanı sıra çocuğun fiziksel veya psikolojik sorunları başarısızlığa yol açabilir. Örneğin yaşıtlarından daha düşük zeka seviyesinde olma, iyi duyamama, görememe, aile içi sorunlar, anne baba geçimsizliği, çocuğun başarısızlığını körükler. Çocukta var olan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ders başarısını olumsuz etkiler. Çocuğun sık sık okul ve öğretmen değiştirmesi, okulunu veya öğretmenini sevmemesi de başarısızlık nedeni sayılabilir.

Aslında başarı kavramı, her çocuk için farklı anlam ifade eder. Aileler genelde bu noktada yanılgıya düşerek, çocuğun başarısını genel kriterlere göre değerlendirirler. Oysa ebeveynler çocuğun bir önceki başarı durumuyla bir sonraki başarı durumunu karşılaştırarak değerlendirme yaptıklarında çok daha isabetli bir tutum sergilemiş olurlar. Başarılı bir hayat "uyumlu, mutlu ve doyumlu" yaşanan bir hayattır. Geçmişte başarı için, aynı öneriyi içeren tek bir reçete sunulurdu. Çalışmak, çalışmak ve yine çalışmak veya çok çalışmak. Oysa günümüzde başarı kavramı içinde 'çok çalışmak' yerini 'etkili çalışma'ya bırakmıştır.

"Etkili çalışmak, belirlenmiş ulaşılabilir hedefler ve saptanmış öncelikler doğrultusunda zamanı programlı olarak kullanmaktır."
Etkili çalışma programı içinde dinlenmeye, eğlenmeye, aileye, sevdiklerine zaman ayırmaya ve hobilere daima yer vardır. İlköğretimin ilk yıllarından itibaren planlı ve düzenli çalışma alışkanlığı kazanmış bireylerin ilerleyen yıllarda okul hayatında fazla sorun yaşamadıkları gözlenmiştir.  

 

KAYNAK: AİLE EĞİTİM KILAVUZU

  • PAYLAŞ:

BENZER HABERLER

ETİKETLER Ebeveyn, Çocuk, gelişim, başarı, eğitim, bilgi, okul, izmir, izmir okulları, psikoloji, fizik, aile, düzen, irade, plan, program, arkadaş, öğretmen, sevgi, ilgi, alaka, destek, güç, zeka, hiperaktivite, aile içi sorun, anne-baba, dikkat eksikliği, uyum, mutluluk, doyum noktası