Yorgancılar: Büyüme Verileri Rekabetçi Kurun Önemini Ortaya Koyuyor

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, yılın ilk çeyreğinde rekabetçi kur, ihracat ve yerel seçimler nedeniyle kamu harcamalarındaki artışın sağladığı büyümenin yaşandığını ifade etti.Büyümenin nitelik ve sürdürülebilirlik açısından özel sektör yatırımlarıyla desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Yorgancılar, belirsizliklerin azalması ve kurumsallaşma gibi boyutlarda da iyileşmeyi savundu.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2014 yılı ilk çeyrek büyüme sonuçlarını değerlendiren Ender Yorgancılar, “Merkez Bankasının zorunlu sıkılaştırma önlemleri nedeniyle özel iç talebin yavaşlamış olmasına rağmen rekabetçi kur, ihracat ve yerel seçimler nedeniyle kamu harcamalarındaki artışın sağladığı büyümeyi yaşadık. İnşaat sektörü de büyümenin önemli bir aktörü oldu. Ancak özel kesim yatırımlarıyla desteklenmemiş olması büyümenin niteliği ve sürdürülebilirliği açısından endişeler yaratmaktadır” dedi.
Yüzde 4,3 oranındaki bir büyümenin aynı zamanda iç ve dış talebin dengeli olması halinde daha yüksek büyüme hızlarının yakalanabileceğini ortaya koyduğunu vurgulayan Yorgancılar, “Bunun için de yatırım ikliminin iyileştirilmesine olan ihtiyaç her zamankinden fazladır. Yatırımların artması için ise sadece faiz oranları, rekabetçi kur, uygun maliyetli enerji ve işgücü gibi nicel değil aynı zamanda sosyolojik ve siyasi iklimin yumuşaması, belirsizliklerin azaltılması ve kurumsallaşma gibi nitel boyutlarda da iyileşme gerekmektedir" diye konuştu.

Rekabetçi kur yerli girdi oranını da artırıyor

GSYİH’deki büyümede imalat sanayinin durumuna da dikkat çeken Ender Yorgancılar, ekonomik ve siyasi türbülansın olduğu bir dönemde sektördeki yüzde 4.9’luk büyümenin önemli olduğunu bildirdi. Yorgancılar, imalat sanayi büyümesine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
“İç talepte faiz artışı ve belirsizlikler sonucu göreli bir talep yavaşlamasına rağmen gerçekleştirilen bu büyümenin gerisinde dış talep yani artan ihracat bulunuyor. Nitekim, yılın ilk çeyreğinde imalat sanayi ürünleri ihracatı yüzde 9,2 oranında artarken ithalatın yüzde 3,5 oranında azalmasının üzerinde durulmalıdır. Çünkü, bu veriler rekabetçi kurların sadece ihracat artışına değil, yerli girdi kullanımının artmasına da imkan verdiğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla yıllar boyu reel kurların düşük yani TL'nin değerli olmasının yarattığı tahribat daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır.”
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar ayrıca, Türkiye'nin üretim ve tüketim deseni uyuşmazlığını gidererek cari açığı düşürecek ürün bazlı teşvik sisteminin acilen devreye sokulmasının önemine vurgu yaptı. Ender Yorgancılar, "Yatırım iklimini olumsuz etkileyen makro ekonomik koşullar ile olumsuz siyasi ve sosyal iklimi değiştirecek yeni bir siyaset dili, üslubu ve anlayışına ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek kurumsallaşma konusu hem devletin hem de firmaların bir numaralı gündem maddesi olmalıdır. Böylece Türkiye, sürdürülebilir yüksek büyüme hızlarına ulaşacaktır" diye konuştu.

 

 


2013-2014 İLK ÇEYREK TEMEL GÖSTERGELERİ
BÜYÜME (%) 2013
I. Çeyrek 2014
I. Çeyrek
GSYİH 2,9 4,3
İmalat Sanayi 1,8 4,9
Özel Tüketim 3,4 2,9
Kamu Tüketimi 7,6 8,6
Özel Yatırımlar -4,4 -1,3
Kamu Yatırımları 51,3 4,1
Mal-hizmet ihracatında büyüme % 5,1 11,4
Mal-hizmet ithalatında büyüme % 7,1 0,8
Cari Denge (milyon Dolar) -16.549 -11.460
Toplam kredilerde artış % 18,8 33,0
Tüketici Kredisi artış oranı % 20,7 21,8
(0,5 € + =0,5 $) artış oranı % -0,16 26,99
İ. Sanayi ihracatı (milyon Dolar) 34.373 37.535
İ. Sanayi ihracat artışı % 4,01 9,20
İ. Sanayi ithalatı (milyon Dolar) 45.118 43.527
İ. Sanayi ithalat artışı % 11,90 -3,53
Sanayi üretim endeksi % 1,3 5,3
İ. San. KKO 72;4 73,4
İstihdam Artışı % 5,1 5,5
Vergi hasılatında artış % 20,0 10,0
Bütçe dengesi (milyon TL) 21.287 20.450
TÜFE enflasyonu % 2,61 3,54
ÜFE enflasyonu % 0,50 5,44
Kaynak: TÜİK, TCMB ve Hazine verilerinden yararlanarak hazırlanmıştır.

  • PAYLAŞ:

BENZER HABERLER

ETİKETLER Ender Yorgancılar, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu, EBSO, izmir ekonomisi, izmir ekonomi verileri