HEMEN MAGAZİN İZMİR'E ABONE OL!

İŞ DÜNYASI -- 18 Kasım 2017

"Bir Günde Bin Yıllık Fosil Yakıt Tüketiyoruz"

Magazinizmir
10'uncu Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı EİF Ankara'da gerçekleştirildi. İki gün süren etkinlik boyunca Türkiye'nin enerji geleceği ve yapılması gerekenler üzerine oturumlar düzenlenerek sektör temsilcileri arasında fikir alışverişinde bulunuldu.

Etkinliğin 2'nci gününde gerçekleştirilen Yeka Modeli ve Rüzgar Türbinlerinde Teknolojik Gelişmeler Oturumu'na konuşmacı olarak katılan Abk Çeşme RES Proje Koordinatörü Erman Kaya, dünya nüfusundaki hızlı artış, sanayileşme, teknolojik araç ve gereçlerin insan yaşamında yoğun bir şekilde yer almasının enerji tüketiminin çok hızlı artmasına sebep olduğuna dikkat çekti.

Enerji tüketiminin her yıl ortalama % 4 - 5 oranında arttığını belirten Kaya, fosil yakıtlar üzerine yapılan araştırmaların dünyadaki enerji tüketim hızının fosil yakıtların oluşum hızının 300 bin katına eşit olduğunu gösterdiğini açıkladı.

İnsanlığın bir günde yaklaşık bin yıllık fosil yakıt oluşumunu tükettiğinin altını çizen Erman Kaya, "Ayrıca son yıllarda gezegenimizin doğasına ve atmosfere fosil yakıtların yaptığı olumsuz yansımalar, endişe verici düzeylere çıktı. Bu durum, fosil yakıt rezervlerinin giderek tükeneceğinin ve giderek daha zararlı olacağının bir göstergesi olup, enerji ihtiyacı duyan ülkeleri de yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlendiriyor'' diye konuştu.

Avrupa'dan Gerideyiz

Türkiye'de karada 38 bin mw, denizüstünde ise 10 bin mw teknoekonomik potansiyel bulunduğunu bildiren Kaya, teknolojinin gelişmesiyle üretim kapasitesinin de arttığını dile getirdi.

Türkiye'de halihazırda 6 bin 500 mw kurulu güç bulunduğunu söyleyen Kaya,  "Tükettiğimiz elektriğin % 6’sını rüzgardan karşılıyoruz. Ülkemizdeki rüzgar enerjisi tüketimini Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırdığımızda ise hala gerilerdeyiz. Avrupa Birliği ülkelerinde bu oran ortalama % 15 civarında. 2023 hedefi olan 20 bin mw’a ulaşmak için yılda ortalama 2 bin 250 mw, yani yılda 3 milyar dolarlık yatırımın gerçekleşmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

YEKA Yönetmeliği'nin Türkiye'nin yenilenebilir enerji üretiminde çok önemli bir adım olduğunu aktaran Erman Kaya, yekaların geliştirilmesi ve çoğaltılması gerektiğine vurgu yaptı.

Yekaların hem Türkiye'nin enerji bağımsızlığına hem de dünyanın iklim değişikliğiyle mücadelesine büyük destek sağlayacağına dikkat çeken Kaya, "Yatırımın tüm aşamasında muhakkak en başından sonuna kadar mevzuatsal risk analizi yapılmalıdır. Sadece masa başında projeler oluşturulmamalı, yatırım bölgesi devamlı gezilerek yatırımın ruhu oluşturulmalıdır. Yatırım kararı alındığı anda doğru bir proje geliştirme süreci başlatılmalı, yatırımın simülasyonu oluşturularak karşılaşılacak mevzuatsal riskler en aza indirilmeli veya bu risklerin bertarafı sağlanmalıdır'' açıklamasında bulundu.

Önerilerini Sıraladı

YEKA Yönetmeliği'nin hazırlanış amacının yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması olduğunu da belirten Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu alanların yatırımcılara tahsisiyle yatırımların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinde kullanılan ileri teknoloji içeren aksamın yurtiçinde üretilmesi ya da yurtiçinden temin edilmesinin sağlanmasıyla, teknoloji transferinin teminine katkı sağlanacaktır. Bu anlamda belli bir oranda yerli aksamın kullanma zorunluluğu, çalışacak mühendislerin yine belli oranda Türk olma şartı ve yaratacağı istihdam, yekaların en büyük avantajlarıdır. Ancak bu noktada bölgesel anlamda küçük yekaların da oluşturulması gerekmektedir. Yatırım riskini dağıttığınızda hem ekonomik olumsuzlukların önüne geçmiş oluruz; hem de pazar alanını geniş tutarak daha küçük yatırımcılara imkan tanımış oluruz. Ana ve yan sanayinin üniversitelerle birlikte stratejik ve teknolojik yol haritaları hazırlanmalı, sanayinin ihtiyaçlarına yönelik insan kaynağı yetiştirilmesi için planlamalar yapılmalı ve zaman kaybetmeden bu konuda önemli adımlar atılmalı, kamusal irade içerisinde ulusal stratejiler belirlenerek yatırım sürecinin çok daha kısa olmasına önem verilmelidir. Attığımız her adımın ülkemiz ve milletimizin faydasına gelişeceğini hep beraber göreceğiz"
 

FACEBOOK İLE BAĞLAN