Instagram Siber Zorbalığa En Çok Maruz Kalınan Platform
Sosyal medya platformları, eğlenmek ve kişi ya da topluluklarla iletişim kurmak gibi...